Ir. F.W. den Dulk (Freek) / Lector "Sustainable Energy" / Piode - ontwerp en adviesbureau BNA.
Freek den Dulk is afgestudeerd als bouwkundig ingenieur/architect aan de TU Delft na eerst een opleiding HTS-bouwkunde te Den Haag te hebben gevolgd. Hij is achtereenvolgens werkzaam geweest als projectleider en ontwerper op verschillende architectenbureaus.

Vanaf 1980 was hij in dienst als programma-manager bij het Projectbureau Energieonderzoek van TNO. (PBE). Hij werkte aan het Onderzoek en demonstratieprogramma “Rationeel Energiegebruik in de Gebouwde Omgeving” (REGO).  In 1984 is dit programma overgegaan naar het Projectbeheerbureau Energie Onderzoek (PEO) en in 1989 naar Novem (Senter/Novem en nu AgentschapNL). Vanaf  1989 is hij in dienst getreden als manager en adviseur bij Inbo Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten te Woudenberg. Gedurende vijf jaar heeft hij de groep Inbo Adviseurs Facilitair Management en Beheer geleid. Deze groep voerde grootschalige projecten uit voor bankondernemingen zoals de verbouw van alle bankgebouwen, huisstijl wijzigingen, inventarisaties van bank- en kantoorgebouwen. Vanaf 1995 heeft hij leiding gegeven aan de groep Inbo Adviseurs Bouwinnovatie en Duurzaam bouwen. De projecten bestonden uit ondersteuning en advisering tijdens het ontwerpproces, maar ook uit beleidsstudies zoals gemeentelijke beleidsnota’s voor Amstelveen en Delft, onderzoek naar mogelijkheden voor milieuregelgeving, haalbaarheidsstudies en evaluaties met betrekking tot de energieprestatie-eis. 

 

Piode - ontwerp en adviesbureau BNA
In mei 2000 heeft hij “Piode - ontwerp- en adviesbureau BNA” opgericht. De werkzaamheden bij Piode bestaan in belangrijke mate uit onderzoek,  adviesprojecten en kennisoverdracht op het gebied van energiezuinig ontwerpen, duurzaam bouwen en duurzaam renoveren.  Tevens worden, geïnitieerd door - of onder leiding van Piode, nieuwe producten en technieken ontwikkeld. De projecten worden gekenmerkt door samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende disciplines uit de bouw. 

Freek den Dulk is lid geweest van de beleidscommissie Techniek en Regelgeving van de BNA (Bond van Nederlandse Architecten). Namens de BNA heeft hij zitting in verschillende normcommissies en werkgroepen waaronder de NEN-normcommissies:  EPG (bepaling energieprestatie voor woningen en gebouwen), Milieuprestaties van Bouwwerken  en de Projectgroep Radon van VNO-NCW. 

Op internationaal gebied worden kennisuitwisselingsprojecten uitgevoerd over duurzaam- en energiezuinig bouwen. Deze projecten zijn PRESCO-network: een kennisuitwisselingsproject tussen Europese landen over duurzaam bouwen en LEnSE; een samenwerking tussen partners uit verschillende Europese landen met als doel een methodiek te ontwikkelen voor het opstellen van een Europees milieulabel voor gebouwen. En als expert bij het Europese project  PERFECTION; een samenwerking van verschillende Europese organisaties voor de ontwikkeling van een prestatienorm voor de beoordelign van gebwouen op gezondheid.

Hij heeft vele publicaties geschreven in opdracht van SenterNovem en AgentschapNL, SBR, BNA en brancheorganisaties. Deze publicaties hebben tot doel om de bouwwereld te informeren over nieuwe ontwikkelingen in energiezuinig en duurzaam bouwen. In dit kader zijn er ook handleidingen en uitwerkinginstructies van zijn hand verschenen.

 

Lectoraat Sustainable Energy aan het Kenniscentrum Sustainable Solutions van de Hogeschool Rotterdam
Vanaf 2012 is Freek den Dulk  lector (deeltijd-50%) voor het onderwerp "Sustainable Energy" aan de Hogeschool Rotterdam. Vanuit het Kenninscentrum Sustainable Solutions worden praktijkgerichte onderzoekprojecten en praktijkexperimenten voorbereid en uitgevoerd. Het doel hiervan is om samen met studenten en docenten en bedrijfsleven energieconcepten te ontwikkelen voor energieneutrale nieuwbouw en renovatie van woningen.
Een energieconcept is de geoptimaliseerde combinatie van gebouw, installatie en gebruiker voor energiegebruik, gezondheid en comfort, betaalbaarheid en gebruiksgedrag.