Piode - ontwerp- en adviesbureau

Wat betekent Piode? (klik )

Piode is een ontwerp- en adviesbureau voor de bouw. De werkzaamheden bestaan uit:

Ons bureau richt zich op alle bouwpartners die het milieu en gezondheid  belangrijke factoren vinden bij de realisatie van plannen. Gezondheid heeft speciale aandacht. En indien nodig berekenen we de energie- of milieuprestatie van ontwerp door. Samen met de opdrachtgever, architect of bouwer.

Opdrachtgevers voor Piode zijn: SenterNovem, SBR (Stichting Bouwresearch), Overheid (o.a. ministerie VROM en gemeenten), woningcorporaties, brancheorganisaties waaronder de BNA (Bond van Nederlandse Architecten), projectontwikkelaars en bouwondernemingen. Veel wordt samengewerkt met collega adviesbureaus.
Namens de BNA wordt deelgenomen aan verschillende normcommissies op het gebied van energiezuinig en duurzaam bouwen en aan werkgroepen die beleid en regelgeving in de bouw voorbereiden. Ook heeft Piode diverse publicaties geschreven voor SBR en SenterNovem. Piode is ingeschreven bij de Bond van Nederlandse Architecten.

Piode wordt geleid door Freek den Dulk. (voor CV klik )